Landsmødet i "Tænketank Danmark – den fælles skole" finder som bekendt sted fredag den 7. oktober 2016 kl. 9.30-15.00.

Landsmødets overskrift er: "Den varierede skoledag – nu for børn og unge".

Landsmødet afholdes i Roskilde på INSP!, Køgevej 4-6, 4000 Roskilde (kort afstand fra Roskilde Station og bymidten).

Programmet kommer senere, men her får I overskrifterne:

  1. Direktør på INSP!, Anni Ehlerts, fortæller om de første 5 års brugerdrevet innovationsproces: Om bevægelsen fra vores voksne forestillinger om at ville skabe noget for børn og unge - til at opdage mulighederne i og værdien af det, børn og unge selv skaber.


  2. Konsulent i Ungdomsringen, Christoffer Schultz, sætter perspektiver på betydningen af pædagogers medvirken i skolen. Det sker med afsæt i projektet "Klubbernes gode samarbejde med skolerne", set fra et børne- og ungeperspektiv.

  3. Vi har bl.a. spurgt børn og unge på forskellige alderstrin om deres opfattelse af pædagogens arbejde i skolen, og om hvornår de synes, deres skoledag er spændende.

  4. Tænketankens ordinære generalforsamling skal afholdes.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 30. september 2016 til arrangementer@gladsaxe.dk. Skriv navn på de tilmeldte.

 På vegne af bestyrelsen

Niels Brockenhuus og Guy Rubaudo


Kommende møder

Bestyrelsesmøder:

Fredag den 28. oktober 2016 : Gladsaxe Kommune
Fredag den 13. januar 2017: Vallensbæk Kommune

Vælges af den kommende bestyrelse.
Fredag den 19. maj 2017   
Fredag den 25. august 2017

Landsmøde:
Fredag den 28. april 2017 Referat af bestyrelsesmøde den 20. august finder du her.


Nyhedsbrev 20, er på gaden

Så er nyhedsbrev 20 klar - I finder det her.  


Inspirationsmateriale

BUPL´s kampagne - Skolepædagoger får børn til at vokse.

DLF´s kampagne - Hvad skal vi med skolen?

EVA og UVM´s værktøjer - Værktøj til udvikling af en mere varieret skoledag.


Landsmøde 15. april

En stor tak til Sønderborg Kommune og Dybbølskolen, som havde taget værtsskabet på sig og som havde lavet nogle fine rammer for Landsmødet.

En stor tak til dem og til deltagere som oplægsholdere for en fin og god dag i det sønderjyske.

I finder Niels Egelunds oplæg under landsmøde - hvor også opsamlingen fra gruppearbejdet ligger.


Mød Tænketank Danmark den fælles skole på Facebook!

Skriv til Tænketanken, kom med gode ideer, forslag til emner, erfaringsudvekslinger og alt i alt dine store og små kommentarer til os alle i Tænketanken.

Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.