Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.

Her finder du programmet for Landsmødet d. 5. april i Vallensbæk!


Husk at sætte kryds i kalenderen!!!

Landsmøder i 2018:
Torsdag den 5. april - Vallensbæk.
Torsdag den 11. oktober – Odense 


Ny informationsfolder - del den med dine kolleger!

 


Tænketank Danmark – den fælles skole har udarbejdet en informationsfolder om Tænketankens arbejde. Den findes både i en elektronisk udgave, som I kan finde her og en papirudgave, som kan rekvireres hos bkfgru@gladsaxe.dk
 

I opfordres til at bruge den i arbejdet med at udbrede kendskabet til Tænketank Danmark – den fælles skole såvel til repræsentanter i jeres egen kommune, til nabokommuner samt til andre interesserede.
 

I starten af 2018 vil informationsfolderen blive udsendt til den ansvarlige chef på børne- og ungeområdet i kommuner, der endnu ikke er medlem, og regioner. Ligeledes vil den blive udsendt til Tænketank Danmark – den fælles skoles samarbejdsparter, Undervisningsministeriet, KL, UCére, faglige organisationer m.fl.
 

Vi håber, at I med denne folder i hånden vil være med til aktivt at udbrede kendskabet til Tænketank Danmark – den fælles skole. Et kendskab, der også kan føre til, at flere kommuner melder sig ind.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Gik du glip af Landsmødet d.6.oktober 2017 i Rebild?

 (Der arbejdes på at få lagt materiale fra mødet op på hjemmesiden!)

Temaet var: "Hvad vægter mest i fremtidens skole?" – så læs her.

Landsmødet fandt sted i Skørping Idrætscenter på en helt fantastisk solskinsdag – der var lagt op til og invitereret fremtidsforskere, som gav os mulighed for at debattere, " hvad det er vi som fagpersoner og børn skal kunne i fremtiden?"

·    Louise Fredbo-Nielsen, fra Future Navigator, gav sit bidrag til, hvordan vi får øje på fremtiden,  og hvad vores børn ikke kan undvære i fremtiden og pegede på, hvilke trends og tendenser, der kommer til at ændre skolen?

Meget spændende oplæg, der satte tanker i gang om fremtiden. Læs mere på Future Navigators hjemmeside: www.futurenavigator.dk

     Slides fra Louise Fredbo-Nielsen kan hentes på:

http://futurenavigator.dk/portfolio-item/taenketank-danmark/

·    Kirsten Panton og Mette Hauch, fra Autens, fortsatte med at føre os ind i fremtiden. Nu handlede det bl.a. fremtidens kompetencer, og hvordan folkeskolen skal udvikle sig for at være på omgangshøjde med de behov, der efterspørges.

De talte om konkret praksis i samspil med eleverne, og udvikling af fremtidens seks kompetencer bl.a. ud fra "21st Centery Learnings Skills":

-        Kollaboration

-        Problemløsning og innovation

-        Videnskonstruktion

-        Kompetent kommunikation

-        Selvevaluering

-        It og læring.

Læs mere om dette på www.21skills.dk

Udvikling af læringsmiljøerne blev også nævnt, og High tech high – skolerne i San Diego, Californien www.hightechhigh.org , er inspirationskilde for flere kommuner i Danmark bl.a. Høje Taastrup Kommune. Få inspiration på www.htk.dk fremtidens læring.

Her finder du Kirstens og Mettes slides fra oplægget.

 

Landsmødet sluttede af med en paneldebat mellem politiker og fagfolk.

 

Tak til Rebild Kommune for værtsskabet for Landsmødet d.6.oktober 2017!

Næste Landsmøder

Dato: 5. april, 2018
Sted: Vallensbæk

Dato: 11. oktober, 2018
Sted: Odense

Næste Bestyrelsesmøder

Dato: 17. maj, 2018
Dato: 27. august, 2018
Dato: 1. november, 2018

Seneste referat:

Bestyrelsesmøde, januar 2017

Seneste nyhedsbrev