Næste landsmøde sæt X i kalenderen

Fredag den 28. april 2017 på Frederiksberg


Tænketanken har fået nye vedtægter! Hvad betyder det?

På generalforsamlingen d.7. oktober i Roskilde fik Tænketanken ændret sine vedtægter. Dette er der sig selv ikke noget nyt i, for Tænketankens struktur og organisering bliver løbende justeret, for at afspejle den udvikling der sker både internt i Tænketanken og i de "omgivelser" den er en del af.

Vedtægtsændringerne i år afspejler i højere grad ændringer på de interne linjer i Tænketanken, idet ændringerne blandt andet handler om, hvem der kan være medlemmer af Tænketanken. Hidtil har det kun været kommuner, der kunne stille med max 5 deltagere til landsmøder med stemmeret til generalforsamlinger og ikke enkeltpersoner. Det er nu ændret til at :

Kommuner og enkeltpersoner med interesse for og engagement i den fælles skole kan tegne medlemskab af Tænketank Danmark - den fælles skole:

A-medlem: Til et medlemskab skal en kommune udpege fem medarbejdere med stemmeret og som dermed er opstillingsberettiget til bestyrelsen. A-medlemmer kan deltage i landsmøder og kan stille forslag til generalforsamlingen. Det tilstræbes, at medlemmerne er inden for flere af disse stillingsområder: ledere, skoleledere, konsulenter, skolechefer samt direktører inden for området.

B-medlem: Enkeltpersoner kan melde sig ind. Enkeltpersoner har ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke opstillingsberettiget til bestyrelsen. Enkeltpersoner kan deltage i landsmøder og kan deltage i debatten.
Indmeldelse til Guy Rubadou –
bkfgru@gladsaxe.dk tlf. 39575327 – mobil: 40118051

På samme generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen kan udpege tre eksterne medlemmer for et år af gangen, og som har kompetence til

  •  At arbejde for Tænketankens målsætning
  •  At udfordre Tænketankens tanker og viden
  •  At bidrage med viden og netværk. 


Følgende personer er udpeget og har sagt ja til at deltage i Tænketanken.

Arne Eggert, udviklingsdirektør KL
Trine Ankerstjerne, Lektor UC Sjælland
Lars Henrik Schmidt, Professor DPU
                 


Bestyrelsesmødet d.20.januar 2017 var det første møde, hvor både den valgte bestyrelse og de udpegede medlemmer deltog.

Mødets omdrejningspunkt var nedenstående 3 spørgsmål, som blev udfordret og drøftet.

Hvad er den vigtige debat i forhold til folkeskolen?

1. Hvilke spørgsmål vil vi gerne stille i samfundet i forhold til folkeskolens udvikling?
2. Hvilke spørgsmål vil vi gerne udfordre vores egne medlemskommuner med i forhold til fokus i folkeskolen?
3. Og i forlængelse heraf – hvad kræver det af fremtidens lærere og pædagoger?


Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra 20. januar 2017 findes her.Nyhedsbrev 21 er på gaden

Læs mere her.


Kommende møder

Bestyrelsesmøder:

Fredag den 19. maj 2017   
Fredag den 25. august 2017
Fredag den 27. oktober 2017

Landsmøde:
Fredag den 28. april 2017 på Frederiksberg.


Inspirationsmateriale

BUPL´s kampagne - Skolepædagoger får børn til at vokse.

DLF´s kampagne - Hvad skal vi med skolen?

EVA og UVM´s værktøjer - Værktøj til udvikling af en mere varieret skoledag.
Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.