Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.

Informationsfolder 2018

Tryk på billedet for at hente en elektronisk udgave eller send en mail til bkfgru@gladsaxe.dk for at få en papirudgave!

                                         

Landsmøde i Vallensbæk 5. april 2018

- Den fælles Skole løser verdens udfordringer - verdensmål i hverdagen


Endnu et landsmøde er vel overstået med et meget, meget vigtigt og vedkommende tema, som man kunne ønske mange flere af tænketankens medlemmer havde deltaget i.

  • Tænketank Danmarks Bestyrelse: Landsmødets proces
tryk HER for at se oplægget til landsmødet!

  • Mogens Lykketoft, MF: FNs verdensmål som reelle udfordringer

Mogens Lykketoft introducerede os til FN’s 17 verdensmål, som er en samlet fortælling med indre sammenhænge, der fordrer grundlæggende forandringer af vore hidtidige livsmønstre og et ændret mindsæt. Han pointerede vigtigheden af, at vi beskæftiger os med disse på alle planer, og især i skolen, da eleverne er fremtidens beslutningstagere og samfundsborgere.

  • Sarah Bærentzen, Danske Skoleelever: Skolen skaber engagement og handlekraft hos danske børn og unge

Sara Bærentzen, formand for Danske skoleelever i Region Hovedstaden, lagde op til, at eleverne skulle tages mere alvorligt, have mulighed for mere elevinddragelse og en demokratisk dannelse båret af praksis. "Den rigtige verden er alt for langt væk fra grundskolen", sagde hun. I hendes optik er verdensmålene et afsæt til en virkeligheds- og praksisnær undervisning, som eleverne kan se sig selv i og tage medansvar for. 

- Tryk HER for at hente slides!  • Dorthe Junge, skoleleder Læringshus i Nærheden: Skolen løser globale og lokale udfordringer - om organisering, ledelse og lærere og pædagoger.

Efter frokost fortale Dorte Junge, skoleleder for Læringshuset i den nye bydel Nærheden i Høje-Taastrup Kommune, om hvordan hun/de ser "Fremtidens skole" Et nybygget læringshus i et nyt boligkvarter, der skal gro frem af to eksisterende skolers sammenlægning. Læringshuset skal tages i brug i august 2021. Såvel skolens arkitektur som indhold og struktur, skal være indlejret i en fremtid, som vi knap nok kender. Den proces står Dorte Junge i spidsen for allerede nu, og du kan se hendes slides HER!  • Der var også tid til at "tænke tanker sammen". I grupper drøftedes de 17 verdensmål , og hvordan vi – som tænketank, ledere og medarbejdere – kan være med til at sikre udbredelsen og kendskabet til FN´s verdensmål i vores hverdag i samspillet med børn og unge. Resultatet af disse drøftelser vil bestyrelsen gå videre med i det kommende arbejde.

Læs også det seneste NYHEDSBREV, hvor Randersgades skole beskriver, hvordan de som international profilskole arbejder med de 17 verdensmål på alle klassetrin. Her beskrives deres strategi for arbejdet, som man kan blive voldsomt inspireret af.  Randersgades skoles internationale koordinator deltog også i landsmødet.

Tak til Vallensbæk for en fin ramme for landsmødet og en god proces.Næste Landsmøder

Dato: 11. oktober, 2018
Sted: Odense

Næste Bestyrelsesmøder

Dato: 5. november, 2018

Seneste nyhedsbrev