Landsmøde 7. oktober 2016

Landsmødet blev afholdt på INSP i Roskilde, som er et innovativ eksperimentarium for børn og unge. Stedets leder Anni Ehlerts fortalte meget levende om etablering af stedet og om de funktioner, som på nuværende tidspunkt er kommet i stand på initiativ af de unge selv. Der var opstået behov for et værested, et folkekøkken, et lydstudie, et danseinstitut, mødelokaler, musiksted og meget mere. Et alternativt sted for unge med noget på hjertet, men også for sårbare unge, som har brug for at tilhøre et fællesskab.

Anni Ehlerts pointe var bl.a. at alle disse funktioner er opstået via de unges behov og ikke de voksnes behov for at gøre noget godt for de unge. De unge ved, hvad de selv har brug for.

Herefter holdt Christoffer Schultz, konsulent i Ungdomsringen oplæg.

Oplægges overskrift var: "Betydningen af pædagoger i skolen".

Christoffer fremlagde pointerne i en større undersøgelse, som han har lavet med Søren Østergaard med fokus "Klubbernes gode samarbejde med skolerne".

Herunder "Hvad er det gode børneliv?" ifølge børnene selv. 

 

Efter oplægget var der drøftelser blandt deltagerne på mødet, og disse pointer, som blev udarbejdet ved bordene, vil blive samlet og lagt ud på hjemmesiden senere.

Christoffers Schultz's oplæg fra Landsmødet finder du her


Nye debatindlæg fra Michael Majgren, Mariagerfjord Kommune.

Nogen burde hjælpe folkeskolen
Skolen vil løse alt med læring
Friskole


Referat fra generalforsamlingen den 7. oktober

Du finder referatet her eller under dokumenter på forsiden. Vælg Landsmøde.


Nyt fra region Nordjylland

Debatindlæg, medlemsliste og referat af regionsmøde. Du finder det hele under dokumenter (står i den blå bjælke) øverst til højre.


Nyhedsbrev 21 er på gaden

Læs mere her.

Spændende debatoplæg af Michael Majgren fra Mariagerfjord Kommune.


Kommende møder

Bestyrelsesmøder:

Fredag den 28. oktober 2016 : Gladsaxe Kommune
Fredag den 13. januar 2017: Vallensbæk Kommune

Vælges af den kommende bestyrelse.
Fredag den 19. maj 2017   
Fredag den 25. august 2017

Landsmøde:
Fredag den 28. april 2017 


Inspirationsmateriale

BUPL´s kampagne - Skolepædagoger får børn til at vokse.

DLF´s kampagne - Hvad skal vi med skolen?

EVA og UVM´s værktøjer - Værktøj til udvikling af en mere varieret skoledag.Mød Tænketank Danmark den fælles skole på Facebook!

Skriv til Tænketanken, kom med gode ideer, forslag til emner, erfaringsudvekslinger og alt i alt dine store og små kommentarer til os alle i Tænketanken.

Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.