Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.

Informationsfolder 2018

Tryk på billedet for at hente en elektronisk udgave eller send en mail til bkfgru@gladsaxe.dk for at få en papirudgave!

Landsmøde d. 8. april 2019 i Holeby, Lolland

Se mere her(PDF downloades)!

Globen er et spændende sted, hvor der er mulighed for overnatning og se Visual Climate Center, som er Danmarks eneste "Science on a Sphere". Læs mere her!
Nyt nyhedsbrev!
Hvordan skaber vi en skole, eleverne ikke vil hjem fra?

Læs mere her(PDF downloades)!
Landsmødet i odense, 11. oktober 2018

Vi takker odense for et meget fint arrangement i forbindelse med landsmødet, fine rammer, forplejning mv.

Efterårets landsmøde løb af staben torsdag d.11.oktober 2018 i Odense – igen med et meget vedkommende tema "Hvordan skaber vi en skolen, eleverne ikke vil gå hjem fra".

70 meget engagerede medlemmer deltog i oplæg, debat og gruppedrøftelser.


Louise Klinge, forfatter, skoleforsker og skolekonsulent, lagde ud med et meget relevant oplæg om vigtigheden af lærere og pædagogers kompetencer til at skabe relationer til børn og unge.  Hun påpegede, at man ikke kan skille det relationelle fra det faglige i undervisningen, og betydningen af at være i øjenhøjde med børnene. Ligeledes anviste hun nogle måder at handle på, som medvirker til en god relation.


Professionel relationskompetence 
Fagpersoner handler relationskompetent, når de indgår i samspil med hvert barn og klassen som helhed, som fremmer hvert barns trivsel og udvikling – fagligt, socialt og personligt – og klassens læringsfællesskab.

Se Louise Klinges oplæg HER

Desuden vil vi gerne gøre reklame for Louise Klinges nye bog om “Relationskompetece".

Bogen er en del af serien “Pædagogisk rækkevidde".

I Relationskompetence fortæller Louise Klinge om, hvor vigtigt det er, at lærere har indflydelse på deres arbejdsdag og oplever, at skolen støtter dem i at skabe god undervisning og positive relationer til børnene. Hun fortæller også, hvad relationskompetence er, og hvorfor det ikke bare er noget, der foregår i frikvartererne. Det, læreren gør og siger, er afgørende for fællesskabet og det enkelte barns trivsel og udvikling. Relationskompetence er en central del af al undervisning, og i bogen giver Louise Klinge lærere et sprog for, hvad det vil sige at handle relationskompetent


Dernæst var det skoleleder Søren Bjørn Jakobsen, Langebjergskolen, Fredensborg Kommune, som fortalte om hans skoles arbejde og "hvad der betyder noget for at kunne skabe en spændende skoledag, der motiverer til at lære mere, udvikle sig og ville skolen – inspireret af viden fra den projektbaserede læring fra High Tech High i USA.

Se Sørens Bjørn Jakobsens oplæg HER


Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, sluttede af inden frokost. Han kom ind på den vedvarende "politiske kamp om skolen", som omhandler de to poler: Den faglige viden kontra "det hele barn". Desuden påpegede han, at lærere og pædagoger er kulturbærere, der kan skabe ændringer, så eleverne oplever en skole, de ikke vil gå hjem fra. Men det kræver en ledelse, der er til stede på skolen, og som arbejder med de strukturelle og organisatoriske rammer, og som forudsætter en vis frihed.Efter frokost gav formand og næstformand for DSE på Fyn, Didi Nielsen og Mikkel Olsen  et oplæg om, hvordan skoledagen ud fra deres perspektiv, kan struktureres som en dag man ikke vil hjem fra. De kom med mange forslag, som senere indgik i gruppedrøftelser blandt deltagerne. Resultatet af gruppedrøftelserne vil blive samlet af bestyrelsen på mødet d.5.november, og derefter indgå i det videre arbejde.

Se DSE´s oplæg HER


Generalforsamling fra kl. 14 - 15

Beretningen fra bestyrelsen blev fremlagt og vedtaget (se den HER). Der var ingen indkomne forslag, kontingentet blev fastholdt (se hjemmesiden), hvorefter man gik over til valg til bestyrelsen:

Brian Svane Høiberg, klubleder fra Roskilde kommune, ønskede ikke genvalg pga arbejdspres. Vi siger tak for hans deltagelse i bestyrelse de sidste to år.

Christina Vorsholt, GFO-leder på Bakkegårdsskolen, Gentofte og Lise Knattrup, indskolingsleder Tingløkkeskolen, Odense, blev valgt ind i bestyrelsen, og vi glæder os til samarbejdet de kommende to år.


På bestyrelsesmødet d.5.november konstituerer bestyrelsen sig.


Næste Landsmøder

Dato: 8. april 2019
Sted: “Globen”,
4960 Holeby, Lolland

Næste Bestyrelsesmøder:

Dato: Torsdag d. 9. maj 2019
Sted: København

Dato: Torsdag d. 29. august 2019,
Sted: Gladsaxe

Dato: Mandag d. 4. november 2019
Sted: Gentofte

Seneste nyhedsbrev