Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.

Ny e-mail!
Indlæg til hjemmesiden og nyhedsbrevet kan nu sendes til:
TaenketankDanmark@gmail.com

Landsmøde, fredag d. 6. oktober 2017!
Skørping Idrætscenter, Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping
Hele invitationen kan hentes her!


Program:

Kl. 9.30             Ankomst og morgenmad

Kl. 10.00           Pas på! Eller fremtiden kommer efter dig 
v/ fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen fra "Future Navigator"

Føler du nogle gange, at der er nogen, der har skruet op for tempoet? Så har du fat i noget. For i dag går udviklingen så lynende hurtigt, at vi alle har lidt svært ved at følge med. Digitaliseringen stiller nye krav til os og vores måder at arbejde på som folkeskoler, lærere og pædagoger.

Men hvad er det vi som fagpersoner og børn skal kunne? I oplægget skal vi kigge på de 10 egenskaber, vores børn ikke kan undvære i fremtiden og jeg kan sige så meget, at det er 100 % godt, hvis man kan læse, skrive og regne - men det er ikke et 'must have'.

Så hvad er det for nogle trends og tendenser, der kommer til at ændre skolen? I fremtiden handler det blandt andet om, at vi i fremtiden går fra:

Fra mere til bedre 
Fra mig til dedikerede fællesskaber 
Fra eksamen til algoritmer 
Fra dokumentering til monitorering 
Fra mennesker til robotter 
Fra kompleksitet til simpleksitet

Kl. 11.00           Fremtidens kompetencer: Hvad har børn og unge brug for at lære i den verden, vi er på vej ind i – og hvordan arbejder man med det i praksis? v/ Kirsten Panton og Mette Hauch fra "Autens"

Oplægget sætter spot på 21st Century Skills, fremtidens kompetencer, og hvad fremtiden kalder på i forhold til udviklingen af folkeskolen. Kirsten taler ind i en strategisk forståelse af fremtidens skoleudvikling, mens Mette sætter fokus på, hvordan det kan folde sig ud i konkret praksis i samspil med eleverne. "Autens" arbejder med strategisk og praksisnær skoleudvikling, nye læringsformer og fremtidens læringsmiljøer. Konsulenthuset er internationalt anerkendt med samarbejdsflader til lang række af verdens mest inspirerende og progressive skoler og leder blandt andet netværket Global Schools Alliance.

Kl. 12.00           Frokost

Kl. 13.00           Hvilke kompetencer skal fremtidens medarbejdere i folkeskolen have? Og uddanner vi så de medarbejdere, vi har behov for eller uddanner vi til en skole, der var engang?

Paneldebatten tager udgangspunkt i formiddagens program og paneldebattørernes forskellige positioner. Hver paneldebattør giver et kort oplæg med deres fokus på fremtidens kompetencer og i særdeleshed hvilke kompetencer, de mener pædagogiske medarbejdere skal have. Med de forskellige positioner, der er i panelet ønsker vi en debat, der udfordrer både tænketankens medlemmer samt debattørerne imellem.

I panelet sidder (i hvert fald):
Tina French Nielsen, Rådmand fra Ålborg kommune 
Trine Ankerstjerne, Uddannelsesleder fra UC Absalon, pædagoguddannelsen 
Jesper Jensen, Uddannelsesleder fra UCN, pædagoguddannelsen 
Kirsten Panton, Fremtidens skole, Autens 

Mediator for debatten er: Louise Fredbo-Nielsen

Kl. 14.15           Pause

Kl. 14.30           Opsamling på dagen

Beskrivelse af fremtidens lærer og pædagoger holdt op imod dagens debat og oplæg. Vi bliver digitale og alle skal medbringe telefon eller Ipad, der kan QR scanne. Opsamlingen bliver en fælles Padlet.

Kl. 14.55           Afslutning og farvel.


Aktuelle Links:


De 10 teser om folkeskolens formålsparagraf 

Læs om de 10 teser her!


Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen
Denne rapport handler om lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen i folkeskolen. Hensigten med rapporten er at give et overblik over samt at undersøge indholdet i og omfanget af det velfungerende samarbejde i praksis, og hvilket udbytte samarbejdet opleves at give.

Find rapporten her


50 skoler i 29 kommuner godkendt til forsøg med kortere skoledag
Tidligere på foråret annoncerede undervisningsminister Merete Riisager et forsøg, hvor 50 af landets skoler over en 3-årig periode får lov at fravige folkeskoleloven for at skabe en mere fleksibel skoledag. Alle ansøgninger er nu behandlet, og 50 skoler i 29 kommuner er nu udvalgt.

Læs mere her


Organisationer danner partnerskab for folkeskolen
Med FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET er en række organisationer omkring folkeskolen gået sammen i et nyt partnerskab, der vil bakke op om vores fælles offentlige skoletilbud.

Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Skole & Forældre, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen, og Skolelederforeningen har dannet partnerskabet. Undervisningsministeriet er med som observatør.

"Folkeskolen er et fælles referencepunkt og den vigtigste samfundsdannende institution. Det vil vi arbejde for, at den fortsat skal være. Vi mener også, folkeskolen fremover er det naturlige førstevalg for forældre i forhold til deres børns skolegang", udtaler styregruppen for partnerskabet, der altså tæller repræsentanter for elever, forældre, lærere, pædagoger, ledere, chefer, forvaltning og lokalpolitike."

Læs mere om samarbejdet her


Næste Landsmøde

Dato: 6. oktober, 2017
Sted: Rebild

Oplæg fra seneste landsmøde:

Lars-Henrik Schmidt & Alexander von Oettingen

Næste Bestyrelsesmøde

Dato: 27. oktober, 2017

Seneste referat:

Bestyrelsesmøde, januar 2017

Seneste nyhedsbrev