Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.

Informationsfolder 2018

Tryk på billedet for at hente en elektronisk udgave eller send en mail til bkfgru@gladsaxe.dk for at få en papirudgave!

Her finder du Tænketank Danmarks vision for den fælles skole.

Klik her.

Næste Landsmøder

Dato: 11. oktober, 2018
Sted: Odense

Næste Bestyrelsesmøder

Dato: 17. maj, 2018
Dato: 27. august, 2018
Dato: 1. november, 2018

Seneste referat:

Bestyrelsesmøde, januar 2017

Seneste nyhedsbrev